BS_

  

El grup BS_ i Associats surt de l'anterior BSB_ i Associats creada l'any 1992 actualment formada per Antoni Bramon Serra i Lluís Sitjà Coll.

El nostre equip tècnic està format majoritàriament per arquitectes tècnics.

L'empresa està especialitzada en treballs d'arquitectura tècnica, activitat relacionada amb la gestió, control i disseny d'edificis.

Sempre hem apostat per la qualitat dels nostres serveis, la bona relació professional i humana, entre el personal i els col·laboradors, per cercar la màxima satisfacció dels clients.

Potenciar i rendibilitzar els mitjans tècnics i humans amb la finalitat d'assolir els objectius econòmics i de gestió establerts, aconseguint la màxima qualitat i la millora continua dels productes i serveis tot respectant el medi ambient i la prevenció dels riscos.