Equip

 

LLUÍS SITJÀ COLL

Arquitecte Tècnic per la Universitat de Girona l'any 1990

Col.legiat al CAIAT de Girona amb el número 515/3

 

ANTONI BRAMON SERRA

Arquitecte Tècnic per la Universitat de Girona l'any 1992

Col.legiat al CAIAT de Girona amb el número 565/3