La candidatura EQUIP 23 encapçalada per Antoni Bramon guanya les eleccions del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Girona.

EQUIP 23 nova Junta de Govern del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Girona (CATGI) per al mandat 2023-2027 que es va celebrar el dia 13 de juny de 2023.

Els objectius de la nova Junta de Govern EQUIP 23 són donar més visibilitat i suport als companys i companyes que estan a l’administració; revisar les relacions amb la Universitat de Girona
i amb altres institucions properes; estudiar a fons la relació entre el col·legi i el Cecam; donar suport tècnic als col·legiats, col·legiades i estudiants oferint-los més recursos i,
per últim, donar més visibilitat a la institució, sobretot a través de la cultura.

 

https://www.aparellador.cat/index.php/noticies-destacades/2266-la-candidatura-encapcalada-per-antoni-bramon-guanya-les-eleccions-2023