Nau industrial de l'empresa RP Royal Distribution, SL

Inauguració de la nau RP Royal Distribution on BS_ va participar en el projecte i la direcció d'obres.