Obres de reforma al Casal del barri de Sant Pere de Banyoles

El casal del barri de Sant Pere de Banyoles a començat les obres de reforma. BS_ i Associats es l'empresa adjudicada per la redacció del projecte tècnic, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut.